Aktualności

Cztery obszary działań w ustawie o efektywności energetycznej

Projekt ma zastąpić ustawę o efektywności energetycznej z 2011 r. Zdecydowano się na napisanie całkiem nowego prawa ze względu na rozległość zagadnień, które trzeba dostosować do przepisów UE. Zasadnicze obszary projektu to:

  • utworzenie krajowego planu działań w zakresie efektywności energetycznej
  • wyznaczenie jednostkom sektora publicznego zadań związanych z efektywnością
  • wprowadzenie systemu wspierania efektywności (tu projekt praktycznie powiela działające od 2013 r. rozwiązanie oparte na tzw. białych certyfikatach i rezerwuje odpowiednie fundusze)
  • określenie zasad przeprowadzania audytu energetycznego

Projekt ustawy o OZE wpłynął do sejmu

Z informacji opublikowanych na stronie internetowej Sejmu wynika, że rządowy projekt ustawy o OZE wpłynął do parlamentu dzisiaj tj. 8 lipca 2014 roku i został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne.

Zgodnie z treścią projektu przedmiotowa ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. rozdziału dotyczącego nowego systemu wsparcia OZE, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 roku.

Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko - perspektywa do 2020 r.

Wdrożenie Strategii ma przyczynić się do rozwoju nowoczesnego, przyjaznego środowisku sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne.

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) obejmuje dwa istotne obszary: energetykę i środowisko oraz określa kluczowe reformy i niezbędne działania, które powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 r.